Leisti

[[#ex]]

Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai įgyvendina projektą Nr. 06.1.1-TID-V-506-01-0002 „Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo sistemos modernizavimas“

Vykdomo projekto tikslas - modernizuoti Vilniaus oro uosto triukšmo monitoringo, įvertinimo ir valdymo sistemą, kuri palengvins triukšmą ir jo poveikį mažinančių priemonių planavimo, diegimo ir efektyvumo stebėjimo procesą.

Projektu siekiami rezultatai:

  • Bus pilnai atnaujinta fizinė 4 stacionarių triukšmo monitoringo stotelių techninė įranga bei įsigytos dvi naujos mobiliosios triukšmo monitoringo stotelės;
  • Bus atnaujinta triukšmo monitoringo sistemos programinė įranga ir jos komponentai, išplėstas funkcionalumas, saugumas ir pasiekiamumas.


Projektas finansuojamas iš Europos sanglaudos fondo lėšų.


Kilimo tako rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai  
Projekto numeris: 06.1.1-TID-V-506-01-0001  
Projekto pavadinimas: VILNIAUS ORO UOSTO ORLAIVIŲ KILIMO IR TŪPIMO TAKO BEI SIGNALINĖS ŽIBURIŲ SISTEMOS REKONSTRAVIMAS, GERINANT SKRYDŽIO SAUGOS SĄLYGAS 
Projekto veiklos:  
1.1.1 Kilimo ir tūpimo tako žiburių valdymo sistemos komutacinės dalies ir pirminių grandinių rekonstravimas  
1.1.2 Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimas
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2017-2018 metai  
Veiksmų programa: 06.1.1-TID-V-506 Aplinkosaugos ir skrydžių saugos tobulinimas tarptautiniuose oro uostuose

Projekto aprašymas. Projektas bus įgyvendinamas Vilniaus oro uoste (valdomas VĮ Lietuvos oro uostai). 1958 m. įrengtas orlaivių kilimo ir tūpimo takas (KTT) paskutinį kartą buvo rekonstruotas prieš daugiau nei 20 metų. Kilimo tūpimo takas yra asfalto dangos, asfalto danga yra fiziškai susidėvėjusi, vietomis yra įtrūkių, skersinių plyšių. Kilimo tūpimo takas pasiekė savo naudojimo ribą, todėl  nedelsiant yra reikalinga kilimo tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstrukcija.

Projekto tikslas – pagerinti skrydžių saugą Vilniaus oro uoste.

Įgyvendinant Projektą, bus atnaujinta kilimo tūpimo tako danga bei signalinių žiburių sistemos infrastruktūra.


Projekto veikla

Darbai

Vykdytojas

1.1.1. Rangos darbai (Kilimo ir tūpimo tako žiburių valdymo sistemos komutacinės dalies ir pirminių grandinių rekonstravimas)

Projektavimas

UAB „Pastatų konstrukcijos“, UAB „Eltida“

Projekto ekspertizė

UAB “Klaipėdos ekspertizė“

Rangos darbai

UAB “Elektros darbai”, UAB “Fegda”

Techninės priežiūros paslaugos

UAB Statybos inžinierinės paslaugos

FIDIC inžinieriaus paslaugos

UAB Statybos inžinierinės paslaugos

1.1.2 Rangos darbai (Kilimo ir tūpimo tako bei signalinių žiburių sistemos rekonstravimas)

Projektavimas

UAB “Vilniaus hidroprojektas“

Projekto ekspertizė

UAB „Ekspertika“

Rangos darbai

AB “A.C.B.”, UAB „Autokausta“

Techninės priežiūros paslaugos

UAB Statybos inžinierių konsultantų biuras, AB Problematika

FIDIC inžinieriaus paslaugos

UAB Statybos inžinierių konsultantų biuras, AB Problematika

Laboratoriniai tyrimai

AB „Problematika“, VŠĮ Vilniaus Gedimino technikos universitetas

Projekto priežiūra

UAB “Vilniaus hidroprojektas”

 

Projekto vertė (Eur):

Vilniaus oro uosto orlaivių kilimo ir tūpimo tako bei signalinės žiburių sistemos rekonstravimas, gerinant skrydžio saugos sąlygas

Tinkamos išlaidos:

21 198 273,72

- ES F lėšos

10 493 144,00

- Valstybės biudžeto lėšos

0

- Projekto vykdytojo lėšos

10 705 129,72

Į projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepatenkančios išlaidos

256 210,80

Iš viso be PVM

21 454 484,52

PVM:

4 505 441,75

IŠ VISO:

25 959 926,27

Projektas dalinai finansuojamas sanglaudos fondų lėšomis.


Perono dangos rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-015 
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Vilniaus oro uosto perono dangos rekonstrukcija 
Projekto veiklos: 
1.1.1 Rangos darbai 
1.1.2 Projekto vykdymo priežiūra 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metai 
Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa 
Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra 
Uždavinys: VP2-5.3 Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto vykdytojai:

Projekto veikla Darbai Vykdytojas
1.1.1. Rangos darbai Projektavimas UAB „Kelprojektas"
Projekto ekspertizė UAB „Darbasta"
Rangos darbai UAB „Fegda“
Techninės priežiūros paslaugos AB „Problematika“
FIDIC inžinieriaus paslaugos UAB „Darbasta“
Laboratoriniai tyrimai VGTU
Projekto vykdymo priežiūra UAB „Kelprojektas"

 

Projekto vertė (Lt):

Peronas Tinkamos išlaidos: 26 336 308,10
- ES lėšos 19 027 982,60
- Valstybės biudžeto lėšos 3 357 879,28
- Projekto vykdytojo lėšos 3 950 446,22
Į projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepatenkančios išlaidos 452 734,85
Iš viso be PVM 26 789 042,95
PVM: 5 625 699,02
IŠ VISO: 32 414 741,97

Riedėjimo takų D ir F rekonstrukcija

Projekto vykdytojas: Valstybės įmonė Tarptautinis Vilniaus oro uostas 
Projekto numeris: VP2-5.3-SM-01-V-01-014 
Projekto pavadinimas: Tarptautinio Vilniaus oro uosto riedėjimo takų D ir F rekonstrukcija 
Projekto veiklos: 
1.1.1 Rangos darbai 
1.1.2 Projekto vykdymo priežiūra 
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011 metai 
Veiksmų programa: VP2 ekonomikos augimo veiksmų programa 
Prioritetas: VP2-5 Transeuropinių transporto tinklų plėtra 
Uždavinys: VP2-5.3 Tarptautinių oro uostų infrastruktūros pajėgumo išvystymas 
Priemonė: VP2-5.3-SM-01-V Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas

Projekto vykdytojai:

Projekto veikla Darbai Vykdytojas
1.1.1. Rangos darbai Projektavimas UAB „Kelprojektas“
Projekto ekspertizė UAB „Darbasta“
Rangos darbai UAB „Lemminkainen Lietuva“
Techninės priežiūros paslaugos AB „Problematika“
FIDIC inžinieriaus paslaugos UAB „Darbasta“
Laboratoriniai tyrimai VGTU
Projekto vykdymo priežiūra UAB „Kelprojektas“

 

Projekto vertė (Lt):

D ir F

Tinkamos išlaidos:

4 552 869,03

- ES lėšos

2 418 502,58

- Valstybės biudžeto lėšos

426 794,57

- Projekto vykdytojo lėšos

1 707 571,88

Į projekto finansavimo ir administravimo sutartį nepatenkančios išlaidos

452 734,85

Netinkamos išlaidos

405.800,19

Iš viso be PVM

4 969 523,96

PVM:

1 043 600,03

IŠ VISO:

6 013 123,99


Projektas „Tarptautinio Vilniaus oro uosto riedėjimo tako 9.4 („E“) statyba“

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-10-13 įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.3-SM-01-V "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo".

Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-21 įsakymu Nr. 3-147 "Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.3-SM-01-V priemonę "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" finansavimo skyrimo" yra skirtos Europos Sąjungos lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui.

Pranešame, kad Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2007-2013 metų programos lėšomis finansuojamo projekto VP2-5.3-SM-01-V-01-007 „Tarptautinio Vilniaus oro uosto riedėjimo tako 9.4 („E“) statyba“ 2009 m. birželio 30 d. buvo pasirašyta trijų šalių finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Projekto lėšos: ES lėšų - 2.835.693,03 litų, valstybės biudžeto lėšų - 500 416,42 litų, įsipareigotas skirti ne mažiau nei 332 767,10 Lt.

Projekto esmė. 
Projekto tikslas - tobulinti ir didinti TVOU pajėgumą – tai atitinka Ilgalaikės (iki 2025 metų) Lietuvos transporto sistemos plėtros strategijos 64.1. (sukurti geros kokybės, integruotą ir tranzitui pritaikytą oro transporto sistemą) ir 67.3 (modernizuoti oro uostų infrastruktūrą) punktų nuostatas. Siekiant patenkinti didėjantį oro transporto keleivių ir krovinių gabenimo poreikį, reikia intensyvinti skrydžius, todėl pastatytas naujo orlaivių riedėjimo takas 9.4 („E“). Jis jungia kilimo - tūpimo taką (KTT) ir orlaivių magistralinį riedėjimo taką, didina KTT pralaidumą, leidžia aptarnauti daugiau orlaivių per tą patį laiką, taupyti aviacinį kurą bei skrydžių laiką, mažina teršalų kiekį, leidžia sumažinti orlaivių keliamą triukšmą pietinėje TVOU dalyje. Projekto įgyvendinimas pagerins skrydžių saugumą, padidins TVOU patrauklumą, užtikrins nepertraukiamą jo darbą, sudarys geresnes sąlygas turizmui ir verslo kelionėms, sostinės oro uosto įvaizdžio formavimui. Naujas jungiamasis riedėjimo takas paspartins orlaivių patekimą į starto arba perono stovėjimo vietas, mažins variklių darbo trukmę manevro metu, tuo pačiu mažindamas atmosferos teršimo bei triukšmo lygį TVOU teritorijoje. Įgyvendintas projektas suteiks oro uostui galimybę užtikrinti geresnį paslaugų tiekimą, mažins nuostolius ir riziką, kuriuos patiria avialinijos.TVOU, sukurdamas darbo vietas oro uoste, avialinijose, muitinėje bei įmonėse, susijusiose su turizmo industrija, besivystančiose šalia oro uosto, sąlygoja investicijų ir naujų darbo vietų kūrimo poreikį, tuo tiesiogiai ir netiesiogiai skatindamas regiono ir šalies socialinį vystymąsi.

Projekto tęstinumas. 
TVOU organizacinė struktūra užtikrina efektyvų riedėjimo tako 9.4 („E“) valdymą ir naudojimą. Projekto įgyvendinimas leis išplėsti TVOU teikiamų paslaugų mastą ir kokybę. Pastatytas naujas riedėjimo takas bus atnaujinamas ir palaikomas TVOU lėšomis. Projekto įgyvendinimas leis sutrumpinti orlaivių, riedėjimo kelią, padidins kilimo - tūpimo takų pralaidumą bei leis sumažinti aviacinio kuro bei skrydžių laiko sąnaudas. Ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos šis turtas, kuriam skirtas finansavimas, nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį.

Bendra projekto vertė be PVM - 3.668.876,55 Lt.

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt
ES strūkturinių fondų finansavimas 2.835.693,03
Valstybės biudžeto lėšos 500.416,42
Nuosavos lėšos 332.767,10
Kiti lėšų šaltiniai 0,00
Iš viso 3.668.876,55

Projektas „Tarptautinio Vilniaus oro uosto naujo keleivių terminalo ne Šengeno šalių keleiviams statyba“

Projektas patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2008-10-13 įsakymu Nr. 3-383 „Dėl Lietuvos 2007–2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" priemonės VP2-5.3-SM-01-V "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas“ valstybės projektų sąrašo patvirtinimo". Projektui įgyvendinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009-04-21 įsakymu Nr. 3-147 "Dėl projektų, pateiktų pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto "Transeuropinių transporto tinklų plėtra" VP2-5.3-SM-01-V priemonę "Tarptautinių oro uostų keleivių terminalų išplėtimas, skrydžių saugos ir aviacijos saugumo priemonių diegimas" finansavimo skyrimo" yra skirtos Europos Sąjungos lėšos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, skirtos projektų bendrajam finansavimui.

Pranešame, kad Europos Sąjungos Sanglaudos fondo 2007-2013 metų programos lėšomis finansuojamo projekto VP2-5.3-SM-01-V-01-006 „Tarptautinio Vilniaus oro uosto naujo keleivių terminalo ne Šengeno šalių keleiviams statyba“ 2009 m. gegužės 28 d. buvo pasirašyta trijų šalių finansavimo ir administravimo sutartis tarp Lietuvos Respublikos Susisiekimo ministerijos, Transporto investicijų direkcijos ir Valstybės įmonės Tarptautinio Vilniaus oro uosto. Projekto lėšos: ES lėšų - 14 429 000 litų, bendrojo finansavimo lėšų - 2 547 000 litų, VĮ Tarptautinis Vilniaus oro uostas įsipareigotas skirti ne mažiau nei 58 599 708,30 Lt.

Projekto esmė. 
Projekto metu numatoma pritaikyti keleivių terminalą Šengeno konvencijos reikalavimams, pastatant naują keleivių terminalą iki prisijungimo prie Šengeno susitarimo, kad TVOU nuo 2008 m. sausio mėn. turėtų galimybę aptarnauti ne Šengeno erdvės maršrutų skrydžius ir keleivius, atskiriant Šengeno ir ne Šengeno erdvės keleivius naujame oro uosto terminale. Pagrindinis reikalavimas TVOU keleivių terminalui – laisvas Šengeno erdvės piliečių judėjimas erdvės viduje nepateikiant pasų. Naujame pastate yra numatytos tarnybinės Valstybės sienos apsaugos tarnybos (VSAT) ir muitinės patalpos, keleivių laukimo zonos, 12 keleivių registravimo vietų, 6 pasienio kontrolės kabinos po dvi darbo vietas, 9 aviacijos saugumo patikros punktai, bagažo skyrius, kitos reikalingos patalpos, užtikrinančios terminalo funkcionavimą.

Keleivių terminalas reikalingas atkirti keleivių srautus išvykstantiems keleiviams į ne Šengeno šalis ir padidinti oro uosto pajėgumus augant keleivių srautams bei suteikti kokybišką jų aptarnavimą.

Projekto įgyvendinimas taip pat prisidės prie šių TVOU problemų sprendimo: Vilniaus oro uostas aptarnauja didžiausią dalį tarptautinių skrydžių ir yra stambiausias Lietuvoje pagal keleivių vežimą, tačiau, palyginus su regioniniais Vakarų Europos oro uostais, yra tik vidutinio dydžio; TVOU infrastruktūra ne visiškai pritaikyta padidėjusiam keleivių srautui; plečiant ir modernizuojant TVOU infrastruktūrą, būtina skirti ypatingą dėmesį papildomų aviacijos saugumo priemonių įgyvendinimui; nepilnai išnaudojami Vilniaus oro uosto pajėgumai, kadangi yra pakankamai laisvų laiko tarpsnių skrydžių tvarkaraštyje; TVOU keleivių terminalas neatitinka Šengeno konvencijos ir kitų ES reikalavimų.

Projekto tęstinumas. 
Lėšas pastatyto naujo keleivių terminalo išlaikymui skirs ir už sukurtos infrastruktūros tinkamą naudojimą bus atsakingas TVOU. Ne mažiau kaip penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo pabaigos naujasis terminalas nebus perleistas, įkeistas ar kitokiu būdu suvaržytos daiktinės teisės į jį. Projekto įgyvendinimas leis išplėsti teikiamų paslaugų mastą ir kokybę, taip didindamas TVOU konkurencingumą ir patrauklumą. Pastačius naująjį terminalą,TVOU numato tolimesnę infrastruktūros plėtrą: keleivių ir bagažo registracijos bei įlaipinimo patogumo didinimą, įrengiant automatizuotos registracijos kioskus, automatines įlaipinimo kontrolės sistemas, kurios pagreitins atvykstančių keleivių aptarnavimą.

Bendra projekto vertė be PVM - 104.604.770,15 Lt.

Finansavimo šaltinio pavadinimas Suma, Lt
ES strūkturinių fondų finansavimas 14.429.000,00
Valstybės biudžeto lėšos 2.547.000,00
Nuosavos lėšos 58.599.708,30
Kiti lėšų šaltiniai 0,00
Iš viso 75.575.708,30

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 07 25
Atgal