Leisti

Įmonės vienijasi kovai su diskriminacija – ją patiria daugiau nei pusė Lietuvos gyventojų

Lietuvos gyventojai įsidarbindami ir dirbdami patiria diskriminaciją, o dažniausi jos pagrindai – amžius, negalia ir lytis. Tokią situaciją atskleidė „Vilmorus“ atlikta gyventojų apklausa. Daugiau kaip pusė (57 proc.) gyventojų yra asmeniškai patyrę diskriminaciją dėl amžiaus įsidarbindami. Daugiau nei trečdalis (37 proc.) mano, kad Lietuvoje paplitusi diskriminacija darbo vietoje dėl negalios, o 23 proc. – dėl lyties.

Moterys dažniau diskriminuojamos dėl šeiminės padėties

„Tyrimas taip pat atskleidė kai kuriuos diskriminacijos suvokimo skirtumus tarp lyčių. Pavyzdžiui, net 60 proc. moterų teigia, kad diskriminacija darbo vietoje dėl šeiminės padėties yra paplitusi. Taip manančių vyrų yra kiek mažiau nei 40 proc. Tai rodo, kad moterys dažniau susiduria su diskriminacinėmis praktikomis, todėl jautrumas šiai diskriminacijos formai ir jos atpažinimas yra didesnis“, – komentuoja vienas iš Įvairovės chartijos Lietuvoje steigėjų atstovų dr. Karolis Žibas.

Kai kurių diskriminacijos formų neatpažįsta

Apklausa taip pat atskleidė, kad dalis visuomenės neatpažįsta skirtingų diskriminacijos formų darbo vietoje. K. Žibo teigimu, nemaža žmonių dalis teigė tiesiog nežinantys, ar seksualinė orientacija, lytinė tapatybė, rasė ar etninė kilmė bei religiniai įsitikinimai yra paplitę diskriminacijos pagrindai. Tikėtina, kad tokią situaciją stebime dėl visuomenėje gajų stereotipų ir tiesioginio kontakto su šiomis grupėmis nebuvimo.

Įmonės kyla į kovą su diskriminacija

Siekiant kovoti su diskriminacija ir prisidėti prie lygybės bei socialinės įtraukties užtikrinimo darbo rinkoje ir visuomenėje Lietuvoje įsteigta Įvairovės chartija. Tai Europos Komisijos iniciatyva, kuri jau egzistuoja daugiau nei dvidešimtyje ES šalių. Chartija vienija įvairiems sektoriams atstovaujančias organizacijas, kurios siekia pozityvaus pokyčio lygių galimybių srityje. Prie chartijos Lietuvoje jau prisijungė beveik 30 įmonių, tarp jų – „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje, „Swedbank“, „Lietuvos oro uostai“, „Western Union Processing Lithuania“, „Rimi Lietuva“, „Telia Lietuva“, „Burokėlis ir krapas“ (prekės ženklas „Jurgis ir Drakonas“). Prisijungti prie Įvairovės chartijos kviečiamos visos organizacijos, siekiančios taikyti įvairovės principus.

Verslas jau atrado įvairovės naudą ir galimybes

„Daugybė tyrimų rodo, kad įmonės, kurios savo veikloje vadovaujasi lygybės ir įvairovės principais, geriau išnaudoja verslo potencialą. Skirtingos komandos narių patirtys ir gebėjimai padeda geriau suprasti įvairias klientų grupes, pamatyti skirtingas perspektyvas, priimti kokybiškesnius sprendimus. Taigi, tokios įmonės ne tik prisideda prie socialinės pažangos plėtojimo ir atskirties mažinimo, bet ir pasiekia geresnių verslo rezultatų. Tai puikiai iliustruoja ir prie chartijos jau prisijungusių įmonių sąrašas“, – komentuoja K. Žibas. Įvairovės chartija įmonėms siūlo galimybę priklausyti neformaliam tinklui, kurio nariai galės dalyvauti įvairiuose mokymuose, gauti prieigą prie tam tikrų tyrimų ir analizės įrankių, keistis patirtimi su kitomis organizacijomis bei kartu siekti progreso.

Apie iniciatyvą

Įvairovės chartija (angl. „Diversity Charter“) – Europos Komisijos iniciatyva, kurios tikslas yra mažinti diskriminaciją ir skatinti įvairovę bei lygias galimybes darbo vietoje. Lietuva yra dvidešimt antroji Europos Sąjungos valstybė, kurioje pradeda veikti ši iniciatyva. Lietuvoje šią iniciatyvą steigia:

VšĮ „Diversity Development Group“ – nevyriausybinė organizacija, vykdanti socialinius projektus ir tyrimus žmogaus teisių, švietimo, lygių galimybių, įvairovės, migracijos ir integracijos srityse

VšĮ SOPA – socialinė įdarbinimo agentūra, nuo 2006 m. veikianti Vilniaus mieste.

Įvairovės chartiją Lietuvoje jau pasirašė šios įmonės: „Barclays“ operacijų centras Lietuvoje, „Swedbank“, „Lietuvos oro uostai“, „Western Union Processing Lithuania“, „Rimi Lietuva“, „Telia Lietuva“, „Burokėlis ir krapas“, „Adform Lithuania“, „Alliance for Recruitment“, „Bitė Lietuva“, „Cognizant Technology Solutions Lithuania“, „Danske Bank A/S“ Lietuvos filialas, „Intrum Global Business Services“, Lietuvos atsakingo verslo asociacija, „Lietuvos geležinkeliai“, „Luminor Group“, „Nasdaq Vilnius Services“, „Philip Morris Baltic“ ir „Philip Morris Lietuva“, „Pietausim.lt“, „Pirmas blynas“, „Reitan Convenience Lithuania“, SEB bankas, „Skandia Operations Center“, „Transcom Worldwide Vilnius“, „Woman Go Tech“.

Paskutinė atnaujinimo data: 2018 10 03
Atgal