Leisti

[[#ex]]

Informacija dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo

Eil. Nr.  Pirkimo pavadinimas  Pagrindimas dėl atsisakymo pirkti iš CPO katalogo 
1.  Techninio projekto „Transporto paskirties pastatas [7.6] Rodūnios kel.2, Vilnius. Rekonstravimo projektas.“ 9A ir 12A etapų rangos darbai  CPO kataloge siūlomas Pirkimo objektas neatitinka įmonės poreikių, nes jame galima įsigyti negyvenamųjų pastatų modernizavimo ar paprastojo remonto rangos darbus be projektavimo paslaugų pagal techninį darbo projektą ir nėra galimybės įsigyti ypatingojo negyvenamojo pastato rekonstrukcijos darbų kartu su darbo projekto parengimo paslaugomis 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 03 03
Atgal