Leisti

VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, adresas Rodūnios kelias 10a, LT-02189 Vilnius (toliau – LOU), skelbia viešą nuomos konkursą dėl išnuomojamų kartu:

  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje (un. Nr. 1097-0044-5205; patalpos, kurioje yra nuomojamas turtas, unikalus Nr. 4400-1477-7692:2434, adresas – Rodūnios kelias 2-3) pažymėtos plane indeksais 2-79 ir 2-162,  kurių bendras plotas yra – 23,70 kv.m. (toliau - Patalpos1);
  • negyvenamosios patalpos (nesuformuotos), esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis - transporto, adresas Rodūnios kelias 2, Vilniuje, un. Nr. 1097-0044-5205 (Sutarties pasirašymo dieną patalpų, kuriose bus nuomojamas turtas, unikalus Nr. NESUTEIKTA, adresas – NESUTEIKTA), pažymėtos plane indeksais: NESUTEIKTA, kurių preliminarus bendras plotas - 26,15 kv. m (toliau - Patalpos2);
  • negyvenamosios patalpos, esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r. (un. Nr. 4400-1505-9455), pažymėtos plane indeksu  2-1, kurių bendras plotas yra –  6 kv. m. (toliau - Patalpos3);
  • negyvenamosios patalpos (nesuformuotos), esančios Keleivių terminale, kurio pagrindinė tikslinė naudojimo paskirtis – transporto, adresas Oro uosto g. 4, Karmėlava, Kauno r., un. Nr. 4400-1505-9455 (Sutarties pasirašymo dieną patalpų, kuriose bus nuomojamas turtas, unikalus Nr. NESUTEIKTA, adresas – NESUTEIKTA), pažymėtos plane indeksais: NESUTEIKTA, kurių preliminarus bendras plotas – 13,29 kv. m. (toliau - Patalpos4),

skirtos keleivių bagažo saugojimo, bagažo pakavimo, bagažo reikmenų prekybos bei kt. keleivių aptarnavimo paslaugoms teikti.

Toliau Patalpos1, Patalpos2, Patalpos3 ir Patalpos4 kartu taip pat vadinamos Patalpomis.

Pradinis nuompinigių dydis už Patalpas1 – 1100 Eur be PVM (1331 Eur su PVM) per mėnesį,  už Patalpas3 – 200 Eur be PVM (242 Eur su PVM) per mėnesį. Iš viso - 1300 Eur be PVM (1573 Eur su PVM) per mėnesį už Patalpas1 ir Patalpas3, kurios bus nuomojamos 2 (dviejų) sutarčių pagrindu: viena sutartis - dėl Patalpų1 (ir būsimų Patalpų2), antra sutartis – dėl Patalpų3 (ir būsimų Patalpų4) nuomos. Konkurse dalyvaujantys pareiškėjai turi siūlyti 2 (dvi) nuompinigių sumas:  Patalpoms1 bei Patalpoms3 atskirai, o laimėtoju bus pripažintas tas, kurio siūloma bendra nuompinigių suma bus didžiausia. Su laimėtoju bus pasirašomos 2 (dvi) nuomos sutartys:  viena sutartis dėl Patalpų1 (ir būsimų Patalpų2), kita – dėl Patalpų3 (ir būsimų Patalpų4). Nutraukus ar pasibaigus vienai iš nuomos sutarčių, automatiškai nutrūks ir kita. Konkurso dalyvis negali teikti paraiškos tik dėl dalies Patalpų.

Konkurso dalyvio, laimėjusio Konkursą ir pasirašiusio nuomos sutartis, pasiūlytas nuompinigių dydis bus perskaičiuojamas kas mėnesį proporcingai nuomininko gaunamoms pajamoms iš veiklos Patalpose vykdymo bei Vilniaus oro uosto ir Kauno oro uosto išvykstančių keleivių skaičiui. Išsamesnės nuomos mokesčio perskaičiavimo sąlygos numatytos sutarčių projektuose, kurie pateikti LOU interneto svetainėje https://www.ltou.lt/lt/galimybes-verslui/patalpu-nuoma. Nuomininkas privalės mokėti nuomos mokestį kas mėnesį pagal pateiktą sąskaitą. Mokėjimai už praėjusį mėnesį atliekami iki to mėnesio, kai pateikiama sąskaita-faktūra, paskutinės kalendorinės dienos. Laiku nesumokėjus nuompinigių ir kitų sutartyje numatytų mokėjimų, Nuomininkas privalės mokėti Nuomotojui 0,05 % (penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Nuomos mokestis bei visi kiti mokėjimai pradedami skaičiuoti nuo veiklos vykdymo Patalpose pradžios. Turtas išnuomojamas 5 (penkerių) metų terminui.

Konkurso dalyviai registruojami ir Vokai su paraiškomis pateikiami ne anksčiau kaip 2021 m. balandžio 29 d. 10 val. ir ne vėliau kaip 2021 m. balandžio 30 d. 10 val. adresu: Rodūnios kelias 10A, LT-02189 Vilnius, Administravimo veiklos specialistėms (kontaktai: tel. 8-5 2739008,  el. paštas info@ltou.lt).

Konkurso dalyvis prieš atvykdamas registruotis konkurso dalyviu, privalo pervesti į LOU sąskaitą pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių pradiniam nuompinigių dydžiui su PVM, t.y.  4719 Eur.  Kredito įstaigos ir sąskaitos, į kurią turi būti sumokėtas pradinis įnašas, duomenys: VĮ Lietuvos oro uostai, juridinio asmens kodas 120864074, A/s LT334010042500070513, AB Luminor Bank.

Suinteresuoti asmenys ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki Konkurso dalyvių registracijos pradžios, t.y. ne vėliau kaip iki 2021 m. balandžio 27 d. 17 val. darbo metu (nuo 8 iki 17 val.) gali apžiūrėti Patalpas1 (Patalpos2 dar nėra suformuotos), iš anksto kreipęsi į LOU pardavimo Juliją Šturo telefonu +37061853549 arba elektroniniu paštu j.sturo@ltou.lt. , Patalpas3 (Patalpos4 dar nėra suformuotos), iš anksto kreipęsi į LOU pardavimo vadovę Jūratę Žvinklytę telefonu +370 612 93990 arba elektroniniu paštu j.zvinklyte@ltou.lt.

Konkurso komisijos posėdis, kurio metu bus atplėšti vokai su paraiškomis, vyks 2021 m. balandžio 30 d.  13val. LOU administracijos patalpose, adresu: Rodūnios kel. 10A, LT-02189 Vilnius.

Konkurso dokumentai / Documents of the tender:

                       

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 04 09
Atgal