Leisti
 • Pranešimas apie pažeidimą

 •  
 •  
 • Asmens, pranešančio apie pažeidimą, duomenys
  •  
  •  
  •  
  •   (su įstaiga siejantys ar sieję darbo ar sutartiniai santykiai)
  •  
  •   (pastabos dėl susisiekimo)
 • Informacija apie pažeidimą
  •  
  •  
  •  
 • Duomenys apie pažeidimą padariusį asmenį ar asmenis
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 • Duomenys apie pažeidimo liudininką ar liudininkus
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
 •  
 •  
 •  
  Galimi failo tipai: jpg, png, gif.
  Pasirinkitę failą (20)
 •  
 •  
Atgal