Leisti

Žemiau pateikta informacija yra skirta oro bendrovėms, vykdančioms arba planuojančioms pradėti vykdyti  skrydžius Lietuvos oro uostuose, taip pat antžeminių paslaugų teikėjams. Jei turėsite klausimų, susisiekite su mumis  
 

[[#ex]]

Oro uosto rinkliavos

 Paskelbta 2022-07-25  
Galioja nuo 2023 m. sausio 1 d

Išskrendančio keleivio

transferiniams keleiviams:

2,91 EUR

visiems kitiems keleiviams:

10,21 EUR

Orlaivio tūpimo

kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė:

8,74 EUR

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos:

4,13 EUR

Orlaivio stovėjimo*

kiekvienai orlaivio tonai, kurio MTOM yra 2 tonos arba didesnė:

2,92 EUR

orlaiviui, kurio MTOM yra mažesnė nei 2 tonos;:

18,58 EUR

Orlaivio palydos

68,41 EUR

Rinkliavos nurodytos be PVM.

*< 3 val. – rinkliava neimama; ≥ 3 val. – rinkliava skaičiuojama už visą parą;

  < 6 val.  orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius, kai orlaivio MTOM nuo 101 t. iki 170,999 t. (nuo 101 000 kg iki 170 999 kg) – rinkliava neimama; ≥ 6 val. – rinkliava skaičiuojama už visą parą;

  < 9 val. orlaivio naudotojams, vežantiems krovinius, kai orlaivio MTOM 171 t. ir daugiau – rinkliava neimama; ≥ 9 val. – rinkliava skaičiuojama už visą parą.

Oro uosto rinkliavų mokėjimo tvarka yra pateikta Naudojimosi oro uostais bendrosiose sąlygose.

[[#ex]]

[[#ex]]

Keleiviams su negalia ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestis

Nuo 2023 m. sausio 1 d. taikomas keleiviams su negalia ir ribotos judėsenos asmenims pritaikytų įrenginių mokestis 0,37 Eur už kiekvieną išvykstantį ir atvykstantį keleivį, išskyrus keleivius keliaujančius tranzitu ir vaikus iki 2 metų amžiaus. Šis mokestis yra patvirtintas VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2022 m. liepos 22 d. įsakymu Nr . 1R112.

[[#ex]]

[[#ex]]

Centralizuotos infrastruktūros mokesčiai

Centralizuotos infrastruktūros mokesčiai

2023

2024

Keleivių bagažo apdorojimo sistemos mokestis už 1 registruotą išvykstančio keleivio bagažo vienetą

 0,28 EUR

 0,42 EUR

Keleivių įlaipinimo – išlaipinimo galerijų ir jų aptarnavimo paslaugų mokestis už 1 orlaiviui suteiktas paslaugas. Tuo atveju kai galerija naudojama tik orlaivio išvykimui arba tik orlaivio atvykimui, taikomas pilnas mokestis

 33,30 EUR

 31,53 EUR

Bendrojo naudojimo terminalo įrangos paketo, skirto keleivių ir bagažo registracijai, duomenų saugojimui ir perdavimui (angl. Common Use Passenger Processing System –  CUPPS) ir susijusių techninių priemonių naudojimo mokestis už 1 išvykstantį keleivį

 0,09 EUR

 0,05 EUR

Elektros energijos tiekimo orlaiviams įrangos ir susijusių paslaugų mokestis už 1 orlaiviui suteiktas paslaugas

46,99 EUR

45,80 EUR

Rinkliavų ir mokesčių dydžiai nurodyti be PVM.

VĮ Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2022 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 1R-186 nustatytas Vilniaus filialo Kuro tarnybos infrastruktūros paslaugų  naudojimo mokestis – 31,66 Eur be PVM (38,31 Eur su PVM) už vieną išduotų reaktyvinių degalų metrinę toną. Mokestis įsigalioja nuo 2023 m. sausio 1 d.

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostų generalinio direktoriaus 2023 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. 1R-209 nustatytas Vilniaus filialo Aviacinių degalų infrastruktūros paslaugų naudojimo mokestis  – 33,80 Eur be PVM (40,90 Eur su PVM) už vieną išduotų reaktyvinių  degalų metrinę toną. Mokestis įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Centralizuotos infrastruktūros mokesčių mokėjimo tvarka yra pateikta Antžeminių paslaugų teikimo VĮ Lietuvos oro uostų filialų valdomuose oro uostuose bendrosios sąlygose.

[[#ex]]

[[#ex]]

Priešgaisrinių gelbėjimo paslaugų įkainiai

Priešgaisrinio gelbėjimo kategorijos pakėlimas/lygis 
RFF CAT 8 Minimalus 4 val. mokestis – 797,56 Eur be PVM;
Už kiekvieną papildomą valandą – 228,38 Eur be PVM.
RFF CAT 9 Minimalus 4 val. mokestis – 889,65 Eur be PVM;
Už kiekvieną papildomą valandą – 251,40 Eur be PVM.
Budėjimo užtikrinant gaisrinę saugą valandinis įkainis
229,96 Eur be PVM

Vandens arkos formavimo kaina

620,65 Eur be PVM

  • Priešgaisrinio gelbėjimo lygio keitimo procedūrą rasite čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 02 12
Atgal