Leisti

Šiame puslapyje pateikiamos šiuo metu taikomos skatinimo programos:

[[#ex]]

Lietuvos oro uostų tinklo skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2023 m. kovo 31 d.

Lengvata taikoma šioms oro uosto rinkliavoms:

  • išskrendančio keleivio rinkliavai;
  • orlaivio tūpimo rinkliavai;
  • orlaivio saugumo rinkliavai.
Lengvatos dydis
Oro uostai  į kuriuos vykdomi skrydžiai  Skatinimo priemonė  Oro uosto rinkliavoms VNO Skatinimo priemonė Oro uosto rinkliavoms KUN Skatinimo priemonė Oro uosto rinkliavoms PLQ
Lengvata dviejuose oro uostuose
KUN ir PLQ   -20 % -20 %
VNO ir PLQ -20 %   -20 %
VNO ir KUN -20 % -20 %  
Lengvata trijuose oro uostuose
VNO, KUN ir PLQ -30 % -30 % -30 %
Laikotarpiai
Laikotarpis Nr.1  nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki 2021 m. birželio 30 d.
Laikotarpis Nr.2 nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2022 m. birželio 30 d.
Laikotarpis Nr.3 nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2023 m. kovo 31 d.
Minimalios, reguliariais skrydžiais per vieną laikotarpį pervežtų (atvykstančių ir išvykstančių) keleivių, ribos
VNO 75 000
KUN 100 000
PLQ 20 000
Minimalios, reguliariais skrydžiais per laikotarpį Nr. 3 pervežtų (atvykstančių ir išvykstančių) keleivių, ribos
VNO 55 000
KUN 75 000
PLQ 15 000

Tinklo skatinimo programa taikoma kartu su Lietuvos oro uostų maršrutų augimo skatinimo programa.

Visas sąlygas rasite čia. Jų pakeitimai čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Vilniaus oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki iki 2023 m. kovo 31 d.

Naujo* maršruto skatinimo priemonė

TRUMPOJO NUOTOLIO MARŠRUTAMS
Išskrendančio keleivio ir Orlaivio tūpimo rinkliavos
  VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS  SEZONINIAMS MARŠRUTAMS
  IATA vasaros sezonu IATA žiemos sezonu  
Pirmieji metai 50 % 100 % 50 %
Antrieji metai 40 % 90 % 40 %
Tretieji metai 30 % 80 % 30 %

 

ILGOJO NUOTOLIO MARŠRUTAMS
  Išskrendančio keleivio rinkliava Orlaivio tūpimo rinkliava
Pirmieji metai 100 % 80 %
Antrieji metai 90 % 70 %
Tretieji metai 80 % 60 %
Ketvirtieji metai 50 % 0 %
Penktieji metai 50 % 0 %

 

KROVININIAMS MARŠRUTAMS
Orlaivio tūpimo rinkliava
Pirmieji metai 50 %
Antrieji metai 50 %

*Naujas maršrutas – nuo 2021 m. kovo 28 d. nauju maršrutu laikomas oro bendrovės siūlomas maršrutas, jungiantis VNO ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 24 mėnesius iki numatomos pirmojo skrydžio datos.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.

Naujo maršruto skatinimo priemonė taikoma kartu su Lietuvos oro uostų maršrutų augimo skatinimo programa.

Krovininių skrydžių dažnio padidinimo skatinimo priemonė

PAPILDOMIEMS SKRYDŽIAMS
Orlaivio tūpimo rinkliava
Pirmieji metai 50 %
Antrieji metai 50 %

Krovininių skrydžių dažnio padidinimo priemonė taikoma tiems krovininių skrydžių dažniams, kurie yra papildomi prie šiuo metu vykdomų skydžių dažnių. Krovininiai skrydžiai padidintu dažniu turi būti vykdomi visus metus. 

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.

Visas sąlygas rasite čia. Jų pakeitimai čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Kauno oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.

Specialioji rinkliava už išvykstantį keleivį, kuri apima:

  • orlaivio tūpimo rinkliavą;
  • išskrendančio keleivio rinkliavą;
  • orlaivio saugumo rinkliavą.
Specialioji rinkliava taikoma pagal per vienerius metus pervežtų keleivių skaičių:
Per vienerius metus pervežtų keleivių (atvykstančių ir išvykstančių) skaičius Specialioji rinkliava už vieną pervežtą išvykstantį keleivį
5.000 – 24.999 4,00 EUR
25.000 – 74.999 3,00 EUR
75.000 – 149.999 2,50 EUR
150.000 – 249.999 2,10 EUR
250.000 – 374.999 1,80 EUR
375.000 – 524.999 1,60 EUR
525.000 – 699.999 1,50 EUR
700.000 – 899.999 1,40 EUR
900.000 – ir daugiau 1,30 EUR

Paraiškos pasinaudoti programa teikiamos likus ne mažiau nei 15 darbo dienų iki pirmo suplanuotos skrydžio.

Visas sąlygas rasite čia. Jų pakeitimai čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Oro bendrovių veiklos Palangos oro uoste skatinimo programa

Ši programa galioja iki 2023 m. kovo 31 d.

Naujo* maršruto skatinimo priemonė

Išskrendančio keleivio ir Orlaivio tūpimo rinkliavos
  VISUS METUS VYKDOMIEMS MARŠRUTAMS  SEZONINIAMS MARŠRUTAMS
  IATA vasaros sezonu IATA žiemos sezonu  
Pirmieji metai 50 % 100 % 50 %
Antrieji metai 40 % 90 % 40 %
Tretieji metai 30 % 80 % 30 %

*Naujas maršrutas – nuo 2021 m. kovo 28 d. nauju maršrutu laikomas oro bendrovės siūlomas maršrutas, jungiantis PLQ ir kitą oro uostą be persėdimų, kuris šiuo metu nėra aptarnaujamas kitos oro bendrovės ir nebuvo vykdomas iš oro uosto tiesiogiai per praėjusius 24 mėnesius iki numatomos pirmojo skrydžio datos.

Paraiškos pasinaudoti skatinimo priemone turi būti pateiktos ne vėliau kaip prieš vieną kalendorinį mėnesį iki pirmojo skrydžio.

Naujo maršruto skatinimo priemonė taikoma kartu su Lietuvos oro uostų maršrutų augimo skatinimo programa.

Visas sąlygas rasite čia. Jų pakeitimai čia.

[[#ex]]

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 12 01
Atgal