Leisti

Lietuvos oro uostai nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija skiria arba atšaukia valdybos narius.

Susipažinti su valdybos nario veiklos sutarties projektu galite čia 

 

Eglė Čiužaitė

Valdybos pirmininkė

Pareigų valdyboje pradžia: 2020-03-23
Valdybos pirmininkės pareigų pradžia: 2021-02-25

Kitos pareigos:
- Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė;
- Viešosios įstaigos “Jaunimo linija” valdybos narė;
- Verslo konsultantė.

Išsilavinimas:
- Finansų ir tarptautinio verslo mokslų magistro (Master of Science) laipsnis
- Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Danija;
- Verslo administravimo bakalauro laipsnis (kryptis – finansai) - Bellevue University, JAV;
- Baigusi "Baltic Institute of Corporate Governance" valdybos narių mokymų programą.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas ir valdymas, infrastruktūros projektų valdymas ir plėtra, finansų valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausoma narė.

   

Saulius Kerza

Valdybos narys

Pareigų pradžia: 2020-04-07

Kitos pareigos:
- Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius;
- VĮ "Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos" valdybos narys;
- AB Lietuvos pašto valdybos narys.

Išsilavinimas:
- Teisės bakalauro laipsnis - Lietuvos teisės akademija;
- Teisės magistro laipsnis - Vilniaus universitetas.

Kompetencijų sritys: teisė, strateginis planavimas ir valdymas, investiciniai projektai, turto valdymas.
Nepriklausomumas: priklausomas narys.

   

Tadas Vizgirda

Valdybos narys

Pareigų pradžia: 2020-03-23

Kitos pareigos:
- UAB „Shift4 Payments Lithuania“ CEO;
- Asociacija "American Chamber of Commerce in Lithuania" valdybos pirmininkas;
- VO "Gelbėkit vaikus" garbės pirmininkas.

Išsilavinimas:
- BSBA in Business Administration - Kaplan University, JAV;
- baigęs "Baltic Institute of Corporate Governance" bendrovių valdymo programą.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

Darius Makauskis

Valdybos narys ir darbuotojų atstovas

Pareigų pradžia: 2021-03

Išsilavinimas:
- Bakalauro laipsnis - Žmogiškųjų išteklių valdymas, Vilniaus universitetas;
- Magistro laipsnis - Taptautinis verslas, Vilniaus universitetas.
- Žmogiškųjų išteklių vystymo programa, Cornell University, JAV.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas, pokyčių valdymas, talentų valdymas ir vystymas, darbuotojų įsitraukimas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

Gediminas Almantas

Valdybos narys

Pareigų valdyboje pradžia: 2021-10-27

Kitos pareigos:
- Valdybos pirmininkas, EPSO-G.
- Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas, VĮ Oro Navigacija.
- Pirmininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Išsilavinimas:
- Magistro laipsnis, Teisė – Vilniaus universitetas.
- PhD kadidatas, Derybos, verslo etika – Kopenhagos verslo mokykla.
- LL.M. - Berno Universitetas, Šveicarija.
- Vizituojantis dėstytojas - Thunderbird globalios valdysenos mokykla, Finiksas, AZ, JAV.
- Dėstytojas - ENAC, Tulūza, Prancūzija.

Kompetencijų sritys: organizacijų valdymas, organizacinis tobulėjimas, etika ir moralė, pasitikėjimo organizacijose kūrimas, krizių valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

 

[[#ex]]

Gautas atlygis už valdybos nario pareigas

Atlygio mokėjimo valdybos nariams tvarką nustato 2015 m. spalio 14 d. LRV nutarimu Nr. 1092 patvirtintas valstybės įmonių ir savivaldybės įmonių valdybų narių atlygio skyrimo tvarkos aprašas. Valdybos nariams mokamas valandinis įkainis eurais. Valdybos nario veiklos valandinį įkainį sutarties projekto derinimo metu nustato Susisiekimo ministerija. Šiuo metu valdybos nario valandinis atlygis yra 78 Eur, įskaitant mokėtinus mokesčius ir įmokas. 

Pasibaigus ketvirčiui valdybos narys per 10 kalendorinių dienų raštu pateikia įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančiai institucijai valdybos nario veiklos ataskaitą, kurioje pateikiama informacija apie valdybos nario per atitinkamą ketvirtį vykdytą veiklą ir nurodomas šiai veiklai vykdyti skirtas valandų skaičius. Valdybos nariui atlygis skiriamas įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos sprendimu, atsižvelgiant į ataskaitoje nurodytą valandų skaičių. 

Jeigu vykdant Valdybos nario veiklą reikia patirti pagristų kelionės (transporto) išlaidų, Įmonė kompensuoja tokias pagrįstas kelionės išlaidas. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 08 18
Atgal