Leisti

Lietuvos oro uostai nuosavybės teise priklauso valstybei. Įmonės savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija yra Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija. Susisiekimo ministerija skiria arba atšaukia valdybos narius.

Susipažinti su valdybos nario veiklos sutarties projektu galite čia.

Valdybos narių kompetencijų matricą gali rasti čia.

Skelbiama  4 (keturių) nepriklausomų valdybos narių atranka. Pretendentai dokumentus turi pateikti iki 2023 m. gruodžio 20 d. (imtinai). Atrankos skelbimą rasite čia.

Eglė Čiužaitė

Valdybos pirmininkė

Pareigų valdyboje pradžia: 2020-03-23
Valdybos pirmininkės pareigų pradžia: 2021-02-25

Kitos pareigos:
- Vilniaus šilumos tinklai nepriklausoma valdybos narė;
- Viešosios įstaigos “Jaunimo linija” valdybos narė;
- Verslo konsultantė.

Išsilavinimas:
- Finansų ir tarptautinio verslo mokslų magistro (Master of Science) laipsnis
- Aarhus University, School of Business and Social Sciences, Danija;
- Verslo administravimo bakalauro laipsnis (kryptis – finansai) - Bellevue University, JAV;
- Baigusi "Baltic Institute of Corporate Governance" valdybos narių mokymų programą.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas ir valdymas, infrastruktūros projektų valdymas ir plėtra, finansų valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausoma narė.

   

Saulius Kerza

Valdybos narys

Pareigų pradžia: 2020-04-07

Kitos pareigos:
- Susisiekimo ministerijos Biudžeto ir investicijų departamento direktorius;
- VĮ "Klaipėdos valstybinio jūsų uosto direkcijos" valdybos narys;
- AB Lietuvos pašto valdybos narys.

Išsilavinimas:
- Teisės bakalauro laipsnis - Lietuvos teisės akademija;
- Teisės magistro laipsnis - Vilniaus universitetas.

Kompetencijų sritys: teisė, strateginis planavimas ir valdymas, investiciniai projektai, turto valdymas.
Nepriklausomumas: priklausomas narys.

   

Tadas Vizgirda

Valdybos narys

Pareigų pradžia: 2020-03-23

Kitos pareigos:
- UAB „Shift4 Payments Lithuania“ CEO;
- Asociacija "American Chamber of Commerce in Lithuania" valdybos pirmininkas;
- VO "Gelbėkit vaikus" garbės pirmininkas.

Išsilavinimas:
- BSBA in Business Administration - Kaplan University, JAV;
- baigęs "Baltic Institute of Corporate Governance" bendrovių valdymo programą.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas ir valdymas, finansų valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

Darius Makauskis

Valdybos narys ir darbuotojų atstovas

Pareigų pradžia: 2021-03

Išsilavinimas:
- Bakalauro laipsnis - Žmogiškųjų išteklių valdymas, Vilniaus universitetas;
- Magistro laipsnis - Taptautinis verslas, Vilniaus universitetas.
- Žmogiškųjų išteklių vystymo programa, Cornell University, JAV.

Kompetencijų sritys: strateginis planavimas, pokyčių valdymas, talentų valdymas ir vystymas, darbuotojų įsitraukimas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

Gediminas Almantas

Valdybos narys

Pareigų valdyboje pradžia: 2021-10-27

Kitos pareigos:
- Valdybos pirmininkas, EPSO-G.
- Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas, VĮ Oro Navigacija.
- Pirmininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Išsilavinimas:
- Magistro laipsnis, Teisė – Vilniaus universitetas.
- PhD kadidatas, Derybos, verslo etika – Kopenhagos verslo mokykla.
- LL.M. - Berno Universitetas, Šveicarija.
- Vizituojantis dėstytojas - Thunderbird globalios valdysenos mokykla, Finiksas, AZ, JAV.
- Dėstytojas - ENAC, Tulūza, Prancūzija.

Kompetencijų sritys: organizacijų valdymas, organizacinis tobulėjimas, etika ir moralė, pasitikėjimo organizacijose kūrimas, krizių valdymas.
Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

   

 

[[#ex]]

Valdybos narių atlygis

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai valdybos ir jos sudarytų komitetų narių veiklos šiuose organuose apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo". Valdybos narių atlygis nustatomas sutartyse dėl narių veiklos organuose, vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-380 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai valdybos narių ir komitetų narių atlygio".

Valdybos nario mėnesinis atlygis yra 2 412 Eur (du tūkstančiai keturi šimtai dvylika eurų) (neatskaičius mokesčių). Tuo atveju, kai valdybos narys yra valstybės tarnautojas – jo mėnesinis atlygis yra 1 206 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šeši eurai) (neatskaičius mokesčių). Valdybos pirmininko mėnesinis atlygis yra 3 216 Eur (trys tūkstančiai du šimtai šešiolika eurų) (neatskaičius mokesčių).

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 12 04
Atgal