Leisti

Inga Kuktienė

Pareigų pradžia: 2020-07-28.

Kitos pareigos: UAB SME Digital Financing, Rizikos Valdymo Departamento direktorė.

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas –  Verslo administravimo magistras; Stokholmo ekonomikos mokykla – Ekonomikos ir verslo administravimo bakalauras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės ir vidaus audito; rizikų valdymo.

Nepriklausomumas: nepriklausoma


 

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Pareigų pradžia: 2019-03-26.

Kitos pareigos: AB Klaipėdos Nafta, Audito komiteto narė, UAB Investicijų ir verslo garantijos, Stebėtojų tarybos narė, VĮ Ignalinos Atominė Elektrinė, Audito ir rizikų komiteto pirmininkė, Mažų ir vidutinių Lietuvos ir užsienio įmonių portfelis Finansų patarėja (UAB Baltijos ekonomistas).

Išsilavinimas: Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas, Finansų magistras; Kauno Technologijos Universitetas, Verslo administravimo bakalauras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės, išorės ir vidaus audito.

Nepriklausomumas: nepriklausoma.


 

Aurelija Aukščionė

Pareigų pradžia: 2019-03-26.

Kitos pareigos: Vidaus audito vadovė, Rimi Lithuania.

Išsilavinimas: Vilniaus universitetas, Verslo vadybos ir administravimo magistras.

Kompetencijų sritys: Finansų valdymo, finansų analizės ar audito.

Nepriklausomumas: nepriklausoma. 

[[#ex]]

Gautas atlygis už audito komiteto nario pareigas

Atlygio mokėjimo audito komiteto nariams tvarką nustato 2022 m. liepos 4 d. susisiekimo ministro įsakymu Nr. 3-350 patvirtintas akcinių bendrovių, kurių valstybei nuosavybės teise priklausančių akcijų valdytoja yra Susisiekimo ministerija, Susisiekimo ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų valstybės įmonių ir viešųjų įstaigų, kurių valstybės, kaip viešosios įstaigos dalininko (savininko) teises ir pareigas įgyvendina Susisiekimo ministerija, valdybų narių, komitetų narių atlygio nustatymo tvarkos aprašas. Remiantis aprašo 23 p., pagal Įmonės kategoriją, komiteto nario metinis atlygis yra 5 040 eurų,  komiteto pirmininko metinis atlygis – 7 560 eurų. 

Audito komiteto nario metinis atlygis kartu su visais mokesčiais už faktiškai vykdomą audito komiteto nario veiklą negali viršyti 4/75 dalies Įmonės vadovui nustatyto viso metinio atlygio (pastoviosios ir kintamos dalių, metinės premijos ir su darbo užmokesčiu susijusių mokesčių metinė suma). Į audito komiteto nario atlygį įskaičiuoti audito komiteto nario, kaip atlygio gavėjo, mokėtini mokesčiai ir įmokos, kuriuos privalo sumokėti Įmonė. 

 Atlygis Įmonės audito komiteto nariui mokamas kas mėnesį, pasibaigus mėnesiui per 10 kalendorinių dienų, apmokant ne daugiau nei 1/12 aukščiau nurodytos metinės sumos.

Audito komiteto nariams priskaičiuotas atlygis už darbą 2021 m. (su visais mokėtinais mokesčiais ir įmokomis) - 14 588 Eur. 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 08 22
Atgal