Leisti

Gediminas Almantas

Audito komiteto pirmininkas

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos:

- Valdybos pirmininkas, EPSO-G;

- Valdybos narys, Audito komiteto pirmininkas, VĮ Oro Navigacija;

- Pirmininkas, Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija.

Išsilavinimas: 

- Magistro laipsnis, Teisė – Vilniaus universitetas;

- PhD kadidatas, Derybos, verslo etika – Kopenhagos verslo mokykla;

- LL.M. - Berno Universitetas, Šveicarija;

- Vizituojantis dėstytojas - Thunderbird globalios valdysenos mokykla, Finiksas, AZ, JAV;

- Dėstytojas - ENAC, Tulūza, Prancūzija.

Kompetencijų sritys: organizacijų valdymas, organizacinis tobulėjimas, etika ir moralė, pasitikėjimo organizacijose kūrimas, krizių valdymas.

Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

 

Gintarė Vilimaitė-Kučinskienė

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos: 

- Licencijuota auditorė; 

- AB Civinity grupės finansų direktorė.

Išsilavinimas: 

- Vilniaus Universiteto Ekonomikos fakulteto bakalauras;

- Vilniaus Universiteto Vadybos ir verslo administravimo magistras.

Kompetencijų sritys: finansų valdymas, auditas ir apskaita, vidaus kontrolė ir procesai, pokyčių valdymas.

Nepriklausomumas: nepriklausoma narė.

Karolis Brazas

Pareigų pradžia: 2023-03-31.

Kitos pareigos: 

- UAB Green Genius – Finansų kontrolės vadovas;

- MB Finansų ir korporatyvinio valdymo laboratorija – Direktorius;

- AB Lietuvos paštas – nepriklausomas Audito ir Rizikos komiteto narys.

Išsilavinimas: 

- Vilniaus Universitetas, Vadybos ir verslo administravimo bakalauras;

- Tarptautinės akredituotų ir sertifikuotų apskaitininkų asociacijos (ACCA - Association of Chartered Certified Accountants) narys.

Kompetencijų sritys: finansų valdymas, auditas ir apskaita, mokesčiai.

Nepriklausomumas: nepriklausomas narys.

[[#ex]]

Audito ir rizikų komiteto narių atlygis

Akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai valdybos ir jos sudarytų komitetų narių veiklos šiuose organuose apmokėjimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. spalio 14 d. nutarimas Nr. 1092 „Dėl Atlygio valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų nariams mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir valstybės valdomų įmonių ir savivaldybių valdomų įmonių kolegialių organų narių civilinės atsakomybės draudimo“. Audito ir rizikų komiteto narių atlygis nustatomas sutartyse dėl narių veiklos organuose, vadovaujantis LR susisiekimo ministro 2023 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 3-380 „Dėl akcinės bendrovės Lietuvos oro uostai valdybos narių ir komitetų narių atlygio".

Audito ir rizikų komiteto nario mėnesinis atlygis yra 1 206 Eur (vienas tūkstantis du šimtai šeši eurai) (neatskaičius mokesčių). Audito ir rizikų komiteto pirmininko mėnesinis atlygis yra 1 809 Eur (vienas tūkstantis aštuoni šimtai devyni eurai) (neatskaičius mokesčių). Komiteto nariui, kuris yra valstybės tarnautojas, už veiklą komitete atlygis yra nemokamas.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 10 18
Atgal