Leisti

Pagrindiniai mokymų tikslai

 • Supažindinti ir išmokyti oro uosto darbuotojus bei kitas įmones, vykdančias veiklą oro uosto teritorijoje, kaip tinkamai ir veiksmingai užtikrinti aviacijos saugumą, gaisrinę saugą, eismo taisyklių aerodromo teritorijoje ir kitas veiklas;
 • Išlaikyti darbuotojų žinias ir įgūdžius pagal reikalaujamus standartus.

Užsakymai mokymams

Jeigu norite užsiregistruoti į  AB Lietuvos oro uostų mokymus, prašome užpildyti elektroninę paraiškos formą. Papildomos informacijos teiraukitės:

 • Dėl aviacijos saugumo mokymų – Dainius Reivytis, el.p 
 • Dėl gaisrinės saugos mokymų – Edmundas Guogas, el. p. 
 • Dėl aerodromo eismo taisyklių mokymų – 

Nuotoliniai mokymai

 • Paspaudę šią nuorodą užsisakykite ir išklausykite nuotolinius aviacijos saugumo ir saugos mokymus.

Vairavimas aerodrome

 • Leidimai vairuoti aerodrome suteikiami per leidimų sistemą, leidimai.ltou.lt.

Jei turite papildomų klausimų dėl vairavimo aerodrome suteikimo - susisiekite el.p 

[[#ex]]


Organizuojami kursai

I. Aviacijos saugumo mokymų kainos

Aviacijos saugumo mokymo kursų, dėstant aviacijos saugumo instruktoriui, įkainiai Kaina Eur, be PVM
1.1. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 194,93
1.1.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 116,16
1.2. Keleivius, asmenis, rankinį bagažą ir nešamus daiktus tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 229,39
1.2.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 116,44
1.3. Krovinių skyriaus bagažą tikrinančių asmenų mokymas  
1.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 185,72
1.3.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 94,41
1.4. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 178,48
1.4.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 94,30
1.5. Krovinius ir paštą tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 207,48
1.5.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 94,53
1.6. Krovinių ir pašto saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų, mokymas  
1.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,75
1.6.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,64
1.7. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 178,14
1.7.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 72,34
1.8. Oro uosto atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 212,55
1.8.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 72,57
1.9. Oro uosto atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
1.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,70
1.9.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,59
1.10. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų (be aviacijos saugumo įrangos) mokymas  
1.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 178,17
1.10.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 72,37
1.11. Orlaivio atsargas tikrinančių asmenų, kurie tikrina su aviacijos saugumo įranga, mokymas  
1.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 207,17
1.11.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 72,60
1.12. Orlaivio atsargų saugumo kontrolę, išskyrus patikrinimą, vykdančių asmenų mokymas  
1.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 80,70
1.12.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,59
1.13. Patekimo kontrolę oro uoste vykdančių, taip pat priežiūros ir patruliavimo funkcijas atliekančių asmenų mokymas  
1.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 108,14
1.13.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 51,00
1.14. Transporto priemones tikrinančių asmenų mokymas  
1.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 140,53
1.14.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,95
1.15. Už bagažo priklausomybės nustatymą atsakingų asmenų mokymas  
1.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 75,34
1.15.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 50,64
1.16. Orlaivio saugumo nuodugnų patikrinimą atliekančių asmenų mokymas  
1.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 86,36
1.16.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 29,22
1.17. Orlaivio apsaugą užtikrinančių asmenų mokymas  
1.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 39,33
1.17.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,84
1.18. Asmenų (viduriniosios grandies vadovų), kurie tiesiogiai vadovauja saugumo kontrolę vykdantiems asmenims, mokymas  
1.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 118,36
1.18.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 72,03
1.19. Įmonių aviacijos saugumo vadovų mokymas  
1.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 161,98
1.19.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 94,02
1.20. Oro uosto aviacijos saugumo vadovų mokymas  
1.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 335,24
1.20.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 94,28
1.21. Bendras pažintinis aviacijos saugumo mokymas  
1.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 43,37
1.21.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 28,88
1.22. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto patekimo zoną, mokymas  
1.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 61,61
1.22.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 61,61
1.23. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Vilniaus oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99
1.23.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99
1.24. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Kauno oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99
1.24.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99
1.25. Instruktažas išorinių kompanijų asmenims, kuriems reikia išduoti Palangos oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus  
1.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99
1.25.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 17,99

 

Aviacijos saugumo mokymo kursų, naudojantis nuotoline mokymo programa, įkainiai Kaina Eur, be PVM
2.1. Asmenų, kuriems nelydimiems reikia patekti į oro uosto riboto pateikimo zoną, mokymas:  
2.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 33,19
2.2. Instruktažas išorinių kompanijų darbuotojams, kuriems reikia išduoti Vilniaus oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus:  
2.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,74
2.3. Instruktažas išorinių kompanijų darbuotojams, kuriems reikia išduoti Kauno oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus:  
2.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,74
2.4. Instruktažas išorinių kompanijų darbuotojams, kuriems reikia išduoti Palangos oro uosto nuolatinį asmens leidimą, išklausius aviacijos saugumo mokymus:  
2.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 4,74

 

Aviacijos saugumo mokymo modulių, dėstant aviacijos saugumo instruktoriui, įkainiai Kaina Eur, be PVM
3.1. Modulis Nr.1 „Aviacijos saugumo tikslai ir uždaviniai“  
3.1.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,16
3.1.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,16
3.2. Modulis Nr.2 „Ankstesnė neteisėta veika, susijusi su civiline aviacija, teroristiniai išpuoliai ir esamos grėsmės“  
3.2.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,37
3.2.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,37
3.3. Modulis Nr.3 „Aviacijos saugumo teisinė sistema ir organizavimas”  
3.3.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,64
3.3.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,64
3.4. Modulis Nr.4 „Oro uosto patekimo kontrolės sistema”  
3.4.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,64
3.4.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,64
3.5. Modulis Nr.5 „Oro uosto vykdoma patekimo kontrolė, stebėjimas ir patruliavimas”  
3.5.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 38,32
3.5.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 24,32
3.6. Modulis Nr.7 „Bendras supažindinimas su draudžiamais daiktais”  
3.6.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,64
3.6.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 9,64
3.7. Modulis Nr.8 „Veiksmai kilus incidentams“  
3.7.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,42
3.7.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,42
3.8. Modulis Nr.9 „Pranešimų tvarka”  
3.8.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,12
3.8.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 6,12
3.9. Modulis Nr.10 „Keleivių, asmenų, rankinio bagažo, nešamų daiktų ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip rankinis bagažas, saugumas”  
3.9.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 125,71
3.9.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 111,71
3.10. Modulis Nr.11 „Krovinių skyriaus bagažo ir oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip krovinių skyriaus bagažas, saugumas”  
3.10.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 81,73
3.10.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 67,73
3.11. Modulis Nr.12 „Bendras mokymas apie tikrinimą rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis”  
3.11.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 34,71
3.11.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 20,72
3.12. Modulis Nr.13 „Bagažo tikrinimo rentgeno įrenginiais ir sprogmenų aptikimo sistemomis specifika”  
3.12.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 7,90
3.12.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 7,90
3.13. Modulis Nr.15 „Tikrinimas mažo kiekio sprogmenų ieškikliais”  
3.13.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 27,32
3.13.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,33
3.14. Modulis Nr.16 „Krovinių ir pašto bei oro vežėjo pašto ir medžiagų, kurie gabenami kaip kroviniai, saugumas“  
3.14.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,86
3.14.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,86
3.15. Modulis Nr.17 „Krovinių tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai“  
3.15.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,81
3.15.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,81
3.16. Modulis Nr.18 „Oro uosto atsargų saugumas”  
3.16.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 103,36
3.16.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,37
3.17. Modulis Nr.19 „Oro uosto atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
3.17.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,71
3.17.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,72
3.18. Modulis Nr.20 ,,Orlaivio atsargų saugumas”  
3.18.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 103,41
3.18.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,42
3.19. Modulis Nr.21 „Orlaivio atsargų tvarkymo, išskyrus tikrinimą, reikalavimai”  
3.19.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 32,71
3.19.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 18,72
3.20. Modulis Nr.22 „Transporto priemonių tikrinimas”  
3.20.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 81,68
3.20.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 67,69
3.21. Modulis Nr.23 „Bagažo priklausomybės nustatymas”  
3.21.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 27,37
3.21.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,37
3.22. Modulis Nr.24 „Orlaivio saugumo nuodugnus patikrinimas“  
3.22.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 46,58
3.22.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 45,58
3.23. Modulis Nr.25 „Orlaivio apsaugos reikalavimai“  
3.23.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,79
3.23.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,73
3.24. Modulis Nr.27 „Vadovavimas darbuotojams”  
3.24.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,50
3.24.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 89,50
3.25. Modulis Nr.28 „Žmogaus elgesio ir reagavimo įtaka aviacijos saugumo veiksmingumui”  
3.25.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,37
3.25.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 13,37
3.26. Modulis Nr.29 „Krizės valdymas”  
3.26.1. pagrindinių mokymų kaina vienam klausytojui 176,63
3.26.2. kartotinių mokymų kaina vienam klausytojui 176,63

II. Gaisrinės saugos mokymų kainos

Gaisrinės saugos kursai Kaina Eur be PVM
 1. Kai mokymai organizuojami viename iš Lietuvos oro uostų filialų
49,26

VĮ Lietuvos oro uostai gaisrinės saugos mokymo kursus organizuoja, kai susirenka ne mažesnė nei 10 asmenų grupė. Ją gali sudaryti ne daugiau nei 30 asmenų.

Gaisrinės saugos mokymų kursų programa parengta remiantis minimaliais reikalavimais valstybės tarnautojų ir darbuotojų gaisrinės saugos mokymo programoms. Gaisrinės saugos mokymų kursą programą sudaro šios dalys:

 • Medžiagų degumas. Pagrindinės gaisrų priežastys.
 • Pagrindiniai priešgaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai objektui ir atskiriems darbo barams.
 • Gaisrinė įranga ir jos naudojimo ypatumai.
 • Veiksmai kilus gaisrui.
 • Darbuotojų teisės ir pareigos gaisrinės saugos srityje. Atsakomybė už gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus.
 • Praktiniai užsiėmimai su gesintuvais.

III. Leidimų kainos

VĮ Lietuvos oro uostų Vilniaus filialo asmenų ir transporto priemonių leidimų patekti į kontroliuojamą zoną išdavimo kainos:

 • nuolatinio asmens leidimo su kodu (aktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) kaina – 19,29 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto arba Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 2,97 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto ir Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 4,37 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo be kodo (neaktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) kaina – 15,82 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto arba Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 2,97 Eur be PVM. Jeigu Vilniaus oro uosto nuolatinis asmens leidimas suteikia teisę patekti į Kauno oro uosto ir Palangos oro uosto kontroliuojamą zoną, prie nurodytos sumos pridedama 4,37 Eur be PVM;
 • Vilniaus oro uosto įeigos kontrolės kortelės išdavimas ir aktyvavimas asmeniui, turinčiam Palangos oro uoste išduotą nuolatinį asmens leidimą, kuris suteikia teisę patekti į Vilniaus oro uosto kontroliuojamą zoną – 3,47 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo su kodu (aktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) dublikato kaina – 10,59 Eur be PVM;
 • nuolatinio asmens leidimo be kodo (neaktyvuojamas įeigos kontrolės sistemoje) dublikato kaina – 7,12 Eur be PVM;
 • laikino lankytojo leidimo kaina (metams) – 16,45 Eur be PVM;
 • nuolatinio transporto priemonės leidimo kaina (metams) – 8,84 Eur be PVM;
 • laikino transporto priemonės leidimo kaina (daugiausia 24 val.) – 2,18 Eur be PVM;
 • palydos transporto priemonės leidimo kaina (metams) – 43,56 Eur be PVM.

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2024 04 05
Atgal