Leisti

Valstybės įmonė Lietuvos oro uostai, valdanti Vilniaus, Kauno ir Palangos oro uostus, siekdama užtikrinti veiklos skaidrumą ir viešumą, pasisako už nulinę toleranciją korupcijai ir vadovaujasi patvirtintomis Įmonės vertybėmis. Įmonės vertybių sistemą ir ideologiją taip pat atspindi darbuotojų elgesio kodeksas bei Įmonėje patvirtintas Korupcijos prevencijos politikos aprašas.

Mes siekiame veikti pagal aukščiausius etikos standartus bei principus, todėl vertiname kiekvieno darbuotojo sąžiningumą ir skatiname atvirumo kultūrą bei kviečiame pranešti apie Jums žinomą galimai korupcinę veiką. Šiais klausimais Jūs galite kreiptis į valstybės įmonės Lietuvos oro uostai Saugos ir saugumo departamentą tiesiogiai (atvykus nurodytu adresu (Rodūnios k. 10A, Vilnius) arba el. paštu . Taip pat galima kreiptis į Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybą: tel. (8 5) 266 3333, el. p. .

[[#ex]]

Kovos su korupcija programos įgyvendinimas

Įmonė kartu su Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija (toliau - Ministerija) ir organizacijomis ne trumpesniam kaip dvejų metų laikotarpiui dalyvauja rengiant ir įgyvendinant susisiekimo sektoriaus kovos su korupcija programą ir šios programos įgyvendinimo priemonių planą, kurie tvirtinami susisiekimo ministro įsakymu ir taikomi Ministerijai, organizacijoms bei skelbiami Ministerijos interneto svetainėje.

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių korupcijos prevencijos programa ir šios programos įgyvendinimo priemonių planas 2021-2022 m., kurie buvo patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2021 m. liepos 16 d. įsakymu Nr. 3-343 - čia

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui priskirtų valdymo sričių 2021 m. motyvuotoje išvadoje nustatytų korupcijos rizikos veiksnių pašalinimo planas - čia.

 


Korupcijos pasireiškimo tikimybė


Informacijos apie asmenį surinkimas


Svarbiausi atsparumo korupcijai dokumentai


Viešųjų ir privačių interesų derinimas

Įmonėje už privačių interesų deklaracijose pateiktų duomenų stebėseną ir kontrolę, asmenų konsultavimą privačių interesų deklaravimo, interesų konfliktų prevencijos ir koordinavimo su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija klausimais yra paskirta Saugos ir saugumo departamento korupcijos prevencijos ir kibernetinio saugumo koordinatorė Eglė Savickė, su kuria galite susisiekti el. paštu:  bei telefonu +370 613 64688.

Remiantis Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo 11 str. 4 d. viešinama informacija apie Įmonės vadovo nusišalinimus/nušalinimus:

 

Eil. Nr.

Gavimo data

Nuo dalyvavimo rengiant, svarstant ar priimant sprendimus susijusius su fiziniu/juridiniu asmeniu

Nusišalinimo/Nušalinimo statusas

1.

2021-04-01

UAB „Info S“

Patvirtintas

2.

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

[[#ex]]

Paskutinė atnaujinimo data: 2022 08 05
Atgal