Leisti
Darnumas

 

DARNUMAS LIETUVOS ORO UOSTUOSE

Lietuvos oro uostų (LTOU) veiklos pobūdis, valdymo modelis bei strateginė reikšmė Lietuvos ekonomikai skatina įmonę imtis lyderystės ir rodyti pavyzdį darnumo srityje šalies mastu. 

2021 metų pradžioje patvirtinta LTOU darnumo strategija yra pamatas, kuriuo remiantis įmonė yra išsikėlusi ilgojo ir trumpojo laikotarpio tikslus bei apsibrėžusi pagrindines darnumo kryptis. 

 DARNUMO STRATEGIJA 

 DARNUMO ATASKAITOS    

   

DARNUMO POLITIKA IR VALDYMAS

Savo veikloje esame aiškiai apsibrėžę veiklos valdymo principus, tvarkas bei politikas, kuriais remiantis kryptingai kuriama ir formuojama atsakingo ir darniai vystomo verslo kultūra, į tai įtraukiant visas suinteresuotas šalis.

 PLAČIAU 

 

   

PAGRINDINĖS DARNUMO KRYPTYS

Darnumo strategijoje esame nustatę 14 pagrindinių aplinkosaugos, socialinio ir ekonominio darnumo temų, kurios šiuo metu yra svarbiausios mūsų suinteresuotoms šalims bei kurių poveikis turi didžiausią įtaką mūsų veiklai.

 POLAPIS ATNAUJINAMAS 

   

NET ZERO STRATEGIJA

2022 metais parengėme ir 2023 metais pasitvirtinome NET ZERO strategiją, kurioje pateikėmė gaires, kaip sieksime neutralumo klimatui iki 2030 m. ir nulinių CO2 emisijų iš oro uosto kontroliuojamų operacijų iki 2050 m.

 PLAČIAU 

   

AVIACIJOS ĮTAKA

Anot aviacijos ekspertų, pasaulinės aplinkosaugos analizės rodo, kad vyraujančios nuostatos neatitinka realybės – aviacija yra atsakinga tik už maždaug 2 proc. visų planetos anglies dvideginio emisijų – panašiai kaip vandenų transportas, o Lietuvoje aviacija atsakinga net mažiau nei už 2 proc. anglies dvideginio paliekamo pėdsako – tai labai panašus emisijų lygis kaip ir geležinkelių transportas. 

 PLAČIAU 

   

Čia galima pranešti apie bet kokį pažeidimą: PRANEŠIMŲ KANALAS

Visais darnumo klausimais galite rašyti: [email protected]

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2023 09 26
Atgal