Leisti

MISIJA

Mūsų misija – vienijant skirtingus Lietuvos oro uostus, skatinti tvarios partnerystės ir naujų verslų plėtrą, užtikrinti skirtingą aukštos kokybės patirtį keleiviams bei prisidėti prie šalies ekonomikos vystymo.

VIZIJA

Mūsų vizija – tapti dažniausiai keleivių ir partnerių pasirenkamu oro uostų tinklu regione.

VERTYBĖS

Siekdami savo tikslų vadovaujamės tokiomis vertybėmis:

ATSAKOMYBĖ

Laikomės sutartų terminų be papildomo priminimo.

Prisiimame atsakomybę už savo veiksmus ir pasekmes.

Laikomės bendrai sutartos pozicijos, palaikome sprendimą, kuomet jis jau yra priimtas.

Apgalvojame, iš anksto pasiruošiame spręsdami vidinius ir išorinius klausimus.

Matydami problemą, imamės ją spręsti.

         

VIENYBĖ

Visiems taikome vienodus elgsenos standartus.

Siekiame aiškiai pateikti, išsiaiškinti tikslus, kad vienodai juos suprastume.

Bendradarbiaujame kolegiškai, siekiame partnerystės, nepriklausomai nuo pareigų.

Geranoriškai dalinamės patirtimi ir žiniomis su kolegomis.

         

ENTUZIAZMAS

Įdedame didesnį indėlį nei iš mūsų tikimasi (extra mile).

Dalyvaujame papildomose, su pagrindinėmis darbo funkcijomis nesusijusiose veiklose.

Noriai tobulėjame, mokomės, plečiame akiratį.

Inicijuojame pokyčius, noriai prie jų prisidedame.

         

INOVATYVUMAS

Analizuojame ir tobuliname esamus darbo procesus.

Domimės naujovėmis, taikome gerąją praktiką.

Žiūrime plačiau, nei savo funkcijų ribose.

Ieškome alternatyvių problemų sprendimo būdų.

          

 

Paskutinė atnaujinimo data: 2019 06 28 d. 11:30
Atgal