Leisti

VĮ Lietuvos oro uostai įvardijo pagrindines suinteresuotąsias šalis: klientai, akcininkas, partneriai, kolegos, visuomenė. Šiuo tikslu įmonė suformulavo misiją, viziją ir strategines kryptis kiekvienai iš suinteresuotų šalių bei siekiant užtikrinti šių šalių lūkesčių įgyvendinimą.

MISIJA: PRIARTINTI PASAULĮ PRIE LIETUVOS

Klientams: pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą.

Partneriams: būti atvirais ir nešališkais, kuriant patrauklią Verslo aplinką.

Akcininkams: vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą.

Kolegoms: veikti vieningai ir ambicingai, valdant skirtingas partnerystes.

Visuomenei: būti Lietuvos klestėjimo ir Tvaraus augimo Sparnais.

 

VIZIJA: ĮTVIRTINTA LIETUVOS AVIACIJOS ATEITIS

Klientams: greitas susisiekimas nuo namų iki Europos traukos centrų.

Parneriams: esame patrauklūs visų šakų rinkos lyderiams dėl nuolatinio augimo.

Akcininkams: baigti oro uostų plėtros projektiniai darbai ir užtikrinti jų finansavimo šaltiniai.

Kolegoms: geidžiamiausias darbdavys tarp VVĮ, gyvenantis pagal misiją, viziją ir vertybes.

Visuomenei: LOU matomas kaip aviacijos industrijos lyderis Lietuvoje generuojantis svarbią BVP dalį.

 

VERTYBĖS: KŪRYBIŠKUMAS, PASITIKĖJIMAS, SAVININKIŠKUMAS

Kūrybiškumas

Netradicinių sprendimų ieškojimas; sprendimų radimas su esamais resursais; pasiūlyti sprendimų alternatyvas tikslui pasiekti; skatinu kolegų saviraišką: pasisakyti, išbandyti, mokytis.

Pasitikėjimas

Laikausi susitarimų ir vykdau pažadus; savalaikiai ir atvirai komunikuoju apie eigą/veiklą/procesą; savo veiksmais nesukeliu rizikos įmonės reputacijai; kuriu ilgalaikius abipusiškai naudingus santykius.

Savininkiškumas

„Pakeliu šiukšlę nuo kelio“; su įmonės turtu elgiuosi atsakingai; komunikuoju apie problemas ir ieškau sprendimų savo ir kolegų aplinkoje; dalinuosi gerosiomis praktikomis su kolegomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 02 17
Atgal