Leisti

VĮ Lietuvos oro uostai įvardijo pagrindines suinteresuotąsias šalis: klientai, akcininkas, partneriai, kolegos, visuomenė. Šiuo tikslu įmonė suformulavo misiją, viziją ir strategines kryptis kiekvienai iš suinteresuotų šalių bei siekiant užtikrinti šių šalių lūkesčių įgyvendinimą.

COVID-19 pandemija ne tik neigiamai paveikė keliaujančių srautus, įmonės pajamas, privertė pristabdyti dalį projektų, tačiau sukrėtė ir visą aviacijos bei turizmo sektorius. Patirtas giliausias sukrėtimas veiklos istorijoje, todėl įmonės vadovybė 2020 m. iš naujo įvertino strategiją. Vertinimas atskleidė, kad pasirinktas verslo modelis ir kertinės strategijos dalys išlieka aktualios, tik minimaliai buvo patikslinta vizija ir strateginės kryptys.

 

MISIJA: PRIARTINTI PASAULĮ PRIE LIETUVOS

Klientams: pasiūlyti konkurencingą krypčių tinklą ir paslaugų įvairovę bei rūpestingą aptarnavimą.

Partneriams: būti atvirais ir nešališkais, kuriant patrauklią Verslo aplinką.

Akcininkams: vystyti saugią ir efektyvią infrastruktūrą.

Kolegoms: veikti vieningai ir ambicingai, valdant skirtingas partnerystes.

Visuomenei: būti Lietuvos klestėjimo ir Tvaraus augimo Sparnais.

 

VIZIJA: ĮGYVENDINTA LIETUVOS ORO UOSTŲ PLĖTRA.

Klientams: išaugęs Lietuvos kaip krypties patrauklumas, patenkinantis atvykstančiųjų turistų/verslininkų tikslus.

Parneriams: patrauklūs rinkos lyderiams ir leidžiantys įgyvendinti abipusiai naudingus verslo modelius.

Akcininkams: atnaujinta oro uostų infrastruktūra su aiškiu finansavimo modeliu, užtikrinančiu tvarią grąžą.

Kolegoms: tarptautiniu mastu pripažįstamos kompetencijos, užtikrinančios efektyvią oro uostų veiklą ir plėtrą.

Visuomenei: išaugęs visuomenės palaikymas oro uostų plėtrai kaip kertiniam ekonomikos varikliui.

 

VERTYBĖS: KŪRYBIŠKUMAS, PASITIKĖJIMAS, SAVININKIŠKUMAS

Kūrybiškumas

Ieškau netradicinių sprendimų; sprendimus randu su esamais resursais; pasiūlau sprendimų alternatyvas tikslui pasiekti; skatinu kolegų saviraišką: pasisakyti, išbandyti, mokytis.

Pasitikėjimas

Laikausi susitarimų ir vykdau pažadus; laiku ir atvirai komunikuoju apie eigą/veiklą/procesą; savo veiksmais nesukeliu rizikos įmonės reputacijai; kuriu ilgalaikius abipusiškai naudingus santykius.

Savininkiškumas

„Pakeliu šiukšlę nuo kelio“; su įmonės turtu elgiuosi atsakingai; komunikuoju apie problemas ir ieškau sprendimų savo ir kolegų aplinkoje; dalinuosi gerosiomis praktikomis su kolegomis.

Paskutinė atnaujinimo data: 2021 05 19
Atgal